Design a site like this with WordPress.com
Get started

HOME

DANCER / TEACHER / CHOREOGRAPHER

DANSARE / PEDAGOG / KOREOGRAF

Hanna Kivioja är en danskonstnär som har arbetat månsidigt inom dans både utomlands och i Finland. Nu, bosatt på Åland, arbetar Kivioja som danskonstnär och lärare i dans-, yoga- och friksvårdskurser.

Som danskonstnär är Kivioja intresserad i improvisatoriska processer båda i skapandet och framträdandet. Hon vill gärna skapa kontakt med publik via interaktiva föreställningar som fördjupar allmänhetens förståelse och intresse av dans som konstform.